/    /  Digital Intrapreneur

Digital Intrapreneur

หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สำหรับองค์กรเอกชน

About this course

Digital Intrapreneur เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการจะพัฒนาไอเดียธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Plan) หรือ โครงการดิจิทัล (Digital Project) ตั้งแต่เริ่มต้น ให้กลายเป็นแผนธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และสามารถประสบความสำเร็จได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล โดยผ่านกระบวนการต่อไปนี้

  • ขัดเกลาไอเดียธุรกิจดิจิทัล
  • คิดค้นโมเดลการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆ
  • สร้างแผนธุรกิจพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน
  • ประเมินสถานะและวางแผนทางการเงิน
  • ยกระดับการบริหารทีม

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรระดับผู้จัดการในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดและนำเสนอแบรนด์และสินค้าของคุณที่ต้องการจะพัฒนาไอเดียธุรกิจดิจิทัลหรือโครงการดิจิทัล

รูปแบบการอบรม

หลักสูตรจำนวน 5 วันเต็ม ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของทฤษฎี 20% Case Studies 30% และ Workshop 50%

  • วันที่ 1: Innovate Digital Business: ขัดเกลาไอเดียธุรกิจดิจิทัลของคุณ
  • วันที่ 2: Invent Digital Business Model: สร้างโมเดลธุรกิจ พิชิตยุคดิจิทัล
  • วันที่ 3: Legal & Team Management: กฎหมายธุรกิจดิจิทัล และการบริหารดรีมทีม
  • วันที่ 4: Digital Project Finance: วางกลยุทธ์ เสริมธุรกิจให้คล่องตัว
  • วันที่ 5: Power of Storytelling: ปลดล็อคพลังของการเล่าเรื่อง

TIME Digital สามารถจัดหลักสูตรนี้ให้มีความเหมาะสมและความต้องการของหน่วยงานในลักษณะ In-house Training ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม