top of page

TIME DIGITAL 
เสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางดิจิทัลสำหรับการพัฒนาบุคคลในองค์กร

TRUSTED BY

บริการจัดคอร์สอบรมดิจิทัล

คอร์สอบรมด้านดิจิทัลที่ทันสมัยมุ่งเน้นทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำงานและเติบโตในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริการประเมินดิจิทัล

บริการประเมินดิจิทัลเพื่อให้องค์กรหรือบุคคลตระหนักถึงระดับความพร้อมทางดิจิทัลและตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานทางดิจิทัล

บริการดิจิทัลโซลูชัน

ขับเคลื่อนธุรกิจทุกขนาดสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลผ่านบริการดิจิทัลโซลูชันที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

OUR SERVICES

TIME Digital มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ และพัฒนาบุคคลในองค์กรผ่านบริการคอร์สอบรม และบริการอื่น ๆ  ที่ครอบคลุมดังนี้

About us

TIME Digital บริษัทที่เชี่ยวชาญการจัดคอร์สอมรบด้านดิจิทัลที่มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจทุกขนาด ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจในแวดวงดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน TIME Digital นำเสนอคอร์สอบรมที่ทันสมัย และเหมาะสมกับทุกระดับความรู้ ทั้งจากพื้นฐานถึงระดับขั้นสูง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

WHY US?

TIME Digital ผู้นำด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ที่สั่งสมมายาวนาน เราพร้อมเป็นพันธมิตรที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ผ่านคอร์สอบรม การประเมินด้านดิจิทัล และโซลูชันที่ทันสมัย

หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย เนื้อหาเข้มข้น ตรงกับความต้องการของตลาด

คอร์สอบรมที่ทันสมัย

ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงในหลากหลายสาขา

ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินทักษะดิจิทัลและความพร้อมทางดิจิทัลขององค์กร

การประเมินที่แม่นยำ

นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ช่วยให้องค์กรก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

บริการหลังการขาย ให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

บริการที่จริงใจ

มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรของคุณสู่อนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืนไปพร้อมกับ TIME Digital

bottom of page